banner-demo-sub Privacyverklaring - Asysto - Your Engineering Assistance

Asysto BVBA, gevestigd te Kapelstraat 148, 2660 Hoboken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Asysto BVBA
Kapelstraat 148
2660 Hoboken
+32(0)33318060
https://asysto.eu

Yasmine Chen is de Functionaris Gegevensbescherming van Asysto BVBA.  Zij is te bereiken via yChen@asysto.eu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Asysto BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via yChen@asysto.eu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Asysto BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Asysto BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Asysto BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Asysto BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriennn) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevensBewaartermijnReden
Contactgegevens webformulieren 60 dagen We verwerken persoonsgegevens om contact op te nemen naar aanleiding van je vraag
Naam, adres,  woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres 5 jaar We verwerken persoonsgegevens om een vrijblijvend voorstel te kunnen doen of om contact op te nemen naar aanleiding van je vraag
Projectgegevens, waaronder contactinformatie Minimaal 10 jaar Van rechtswege (aansprakelijkheid van projecten)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Asysto BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Asysto BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van webanalyseservice Google Analytics. Het wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' (zie verderop in deze verklaring voor meer informatie over cookies). Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) (f) AVG.

Google gebruikt de informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben geen toestemming gegeven de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.
De met Google Analytics verzamelde informatie gebruiken bij om de website te verbeteren.

Anonimisering van ip-adressen
Google Analytics is zo ingesteld dat het laatste deel van een ip-adres niet wordt opgeslagen. Je bezoek aan onze website kan op die manier niet worden herleid tot een persoon of apparaat. Google gebruikt deze informatie om:

  • het gebruik van de website te kunnen evalueren;
  • rapporten over de activiteit op de website samen te stellen;
  • andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik voor deze website.

Het ip-adres dat door de browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden bewaard.

Browser plug-in
Je kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in je browser te selecteren. Dit kan betekenen dat je niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website. Je kunt ook voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over je bezoek aan de website (inclusief ip-adres) worden doorgegeven aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google. Installeer hiervoor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens
Door een opt-out-cookie in te stellen kun je voorkomen dat je gegevens door Google worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site. Schakel Google Analytics uit met de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over hoe Google Analytics gebruikersgegevens verwerkt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Asysto BVBA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Asysto BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yChen@asysto.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Asysto BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Asysto BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via yChen@asysto.eu.